2.11 - 4.11.2018

Select search category
Coach Gold Silver Bronze Medals Scores
Nazaraliev Z. 6 11 19 36 101
Lee K. 6 6 6 18 78
SC GRANDMASTER . 5 5 3 13 63
Umarov F. 5 3 4 12 60
Khaydarov A. 4 2 8 14 52
Xodjabekov S. 4 2 2 8 46
Ikromxodjayev X. 3 4 4 11 42
Alisherova S. 3 3 2 8 38
Хегай Э. 3 2 4 9 38
Tojiboev M. 3 0 3 6 33
Хван Д. 1 6 5 12 27
Асроров А. 2 1 3 6 25
Narbabayeva G. 2 0 1 3 21
Djoraboyev A. 1 2 4 7 18
Begaliev S. 1 3 1 5 17
Babaev D. 1 2 1 4 15
Nizomov D. 1 1 2 4 14
Xaqnazarov N. 1 1 1 3 13
Khidirov D. 1 1 1 3 13
Mirshin D. 1 1 1 3 13
Shukparov E. 1 1 1 3 13
Khan V. 1 0 3 4 13
Афиногенов М. 1 0 1 2 11
Khayitov B. 1 0 0 1 10
Tsoy V. 1 0 0 1 10
Kim B. 0 2 0 2 4
Djalalov J. 0 0 2 2 2
Сайдиев А. 0 0 2 2 2
Kim V. 0 0 2 2 2
Sobirov F. 0 0 1 1 1
kent t. 0 0 1 1 1
Kan N. 0 0 0 0 0
Султанов А. 0 0 0 0 0
Ibragimov F. 0 0 0 0 0
Абдулхаева З. 0 0 0 0 0
Hodjamqulov H. 0 0 0 0 0


Отборочные чемпионаты г. Ташкента юниоры 2002-2004г.р., взрослые 2001 г.р. и старше, дети 2008-2009, 2010-2011
25012 | 1805 | 9 | 1