15.10 - 17.10.2021

Select search category
Coach Gold Silver Bronze Medals Scores
Nazaraliev Z. 4 4 6 14 54
Khan V. 5 1 1 7 53
Lee K. 2 1 3 6 25
Alexandr K. 2 1 2 5 24
Dadajanov F. 2 1 1 4 23
Mirshin D. 1 1 3 5 15
Umarov F. 1 1 1 3 13
Ikromxodjayev X. 1 0 3 4 13
Khaydarov A. 1 1 0 2 12
Djalalov J. 0 2 2 4 6
Narbabayeva G. 0 2 1 3 5
Saydeyev A. 0 1 2 3 4
Xodjabekov S. 0 1 1 2 3
Khayitov B. 0 1 0 1 2
Tsoy V. 0 1 0 1 2
Khvan D. 0 0 2 2 2
Xaqnazarov N. 0 0 2 2 2
Asrorov A. 0 0 1 1 1
Afinogenov M. 0 0 1 1 1
Shukparov E. 0 0 1 1 1
Begaliev S. 0 0 1 1 1
Bozorboyev M. 0 0 0 0 0
Mardonov J. 0 0 0 0 0
Abdulkhaeva Z. 0 0 0 0 0
Sobirov F. 0 0 0 0 0
Alisherova S. 0 0 0 0 0
Nikolay D. K. 0 0 0 0 0
Hodjamqulov H. 0 0 0 0 0
Ibragimov F. 0 0 0 0 0
Pan I. 0 0 0 0 0


Чемпионат г. Ташкента по Таэквондо WT среди кадетов 2008-2010 г.р.
57678 | 7220 | 101 | 2