7.11 - 9.11.2022

Select search category
Coach Gold Silver Bronze Medals Scores
Alexandr K. 5 0 2 7 52
Umarov F. 2 2 1 5 25
Khan V. 2 0 2 4 22
Saydeyev A. 2 0 2 4 22
Nazaraliev Z. 1 2 3 6 17
Xodjabekov A. 1 0 3 4 13
Ikromxodjayev X. 1 0 2 3 12
Khaydarov A. 1 1 0 2 12
Khidirov D. 1 1 0 2 12
Dadajanov F. 1 0 0 1 10
Subkhanov S. 1 0 0 1 10
Mamadaliyev X. 1 0 0 1 10
Khayitov B. 1 0 0 1 10
Khvan D. 0 3 0 3 6
Mavlyanov J. 0 2 1 3 5
Asrorov A. 0 2 1 3 5
Lee K. 0 1 3 4 5
Tsoy V. 0 1 2 3 4
Mirshin D. 0 0 4 4 4
BBBB B. 0 0 4 4 4
Abduraximov S. 0 1 1 2 3
Shukparov E. 0 0 2 2 2
Rakhmonov İ. 0 1 0 1 2
Nikolay D. K. 0 1 0 1 2
Sultanov A. 0 1 0 1 2
Nizomov D. 0 1 0 1 2
Narbabayeva G. 0 1 0 1 2
Pan I. 0 0 1 1 1
Xaqnazarov N. 0 0 1 1 1
Khujaniyozov F. 0 0 1 1 1
Begaliev S. 0 0 1 1 1
Bozorov I. 0 0 0 0 0
Abdulkhaeva Z. 0 0 0 0 0
Kim V. 0 0 0 0 0
Alisherova S. 0 0 0 0 0
Tay O. 0 0 0 0 0
Sobirov F. 0 0 0 0 0
Bozorboyev M. 0 0 0 0 0
Kim D. 0 0 0 0 0
Djoraboyev A. 0 0 0 0 0


Чемпионат г.Ташкента по Таэквондо ВТ среди юниоров 2006-2008г.р.
60141 | 2202 | 61 | 4